De zorgtransities kunnen met een zorgvuldige veranderkundige aanpak in goede banen worden geleid
Gemeenten, instellingen, bedrijven, zorgprofessionals en burgers moeten gezamenlijk sturing geven aan de drie transities.
De belangrijkste rol is voor gemeenten weggelegd: zij hebben de regie en bepalen de marktordening, maar worstelen ermee vanwege de complexiteit en blijft nog vaak hangen in visies en uitgangspunten. Hier zijn de principes van goed verandermanagement van toepassing.
 
Belangrijke veranderkundige principes:
1. Duidelijk en inspirerende visie
2. Stakeholdermanagement: welke (financiële) belangen hebben de betrokkenen en passen ze bij elkaar?
2. Leidende coalitie onder regie van de gemeente waarbij aan onderling vertrouwen wordt gewerkt
3. Duidelijke strategie, met name inrichting van systemen en modellen, passende samenwerkingsvormen
4. Procesmatige en/of projectmatige aanpak
4. Aandacht voor korte termijn successen
5. Aandacht voor de gewenste verandering van houding en gedrag

Dillemma: kosten versus kwaliteit
Staat het huishouden centraal, wordt kwaliteit geborgd, en krijgen de professionals de ruimte? Dat zou haaks kunnen komen te staan op de budgettaire ruimte en het sturen op risico's daarin.  

Passende inrichting van systemen en modellen
De planning & control van de organisatie dient wanneer is besloten te sturen op basis van vertrouwen in de professional, daarop te worden ingericht; dat betekent iets voor bv verantwoording van registratie van tijd. Als je uitgaat van vertrouwen in de professional, past een minutenregistratie minder goed en past planning=realisatie beter.