Passie voor strategie    
Visievorming is in deze roerige en onzekere tijden meer dan ooit nodig, ook al denken sommigen zoals onze Minister-President daar anders over. Het geeft richting en duidelijkheid over de koers die de leiding wil gaan varen. Medewerkers en de overige stakeholders kunnen daarbij worden betrokken.  
Maar visievorming doe je er niet "even bij" en met alleen een tweedaagse red je het ook niet. Wil je het goed doen dan kost dat tijd. Bovendien; niet iedereen kán het. Alex helpt u graag, denkt graag met u mee om tot oplossingen te komen. Met frisse blik gaat hij aan de slag, voor deelopdrachten of voor een heel traject. Onderzoek doen, relevante trends aanreiken, dilemma's in beeld brengen en de discussie organiseren, de medewerkers betrekken, stakeholders betrekken, besluitvorming in goede banen leiden. Als algemeen richtsnoer gebruikt hij bij voorkeur het acht stappenmodel van Kotter:
    

                                      

  8 stappen Kotter


        
                                  

   Bereid de weg voor

1. Creëer een gevoel van urgentie bij anderen;  waarom
   is verandering noodzakelijk is en snel.

2. Verzamel een leidend team, een groep met autoriteit die de    verandering geloofwaardig stuurt

   Maak een plan van aanpak

3. Ontwikkel een visie en strategie voor de verandering van heden
   naar toekomst

  

     Zorg dat het gebeurt

4. Communiceer zodat anderen de visie en de strategie begrijpen
   en accepteren.

5. Neem obstakels weg, leg beslissingsbevoegdheid  zo laag
   mogelijk zodat degenen die de visie willen realiseren dit
   ook kunnen doen.
6. Creëer zo snel mogelijk een aantal zichtbare, overtuigende
   successen.

7. Voer de druk en het tempo op na de eerste successen totdat de
   visie is gerealiseerd.

  

      Bestendig de nieuwe situatie

8. Creëer een nieuwe cultuur, veranker de nieuwe werkwijzen.