Passie voor samenwerking

              Alex wil graag mensen, teams en organisaties beter laten samenwerken. Zijn klanten variëren van colleges van B&W 
              tot aan medewerkers van de publieksbalie. Individuele coaching is mogelijk maar ook teamcoaching.
              Korte en krachtige workshops kunnen een duw in de goede richting geven.  
 
 
         Voor- en nadelen samenwerking tussen mensen
  • Men wordt scherper ingezet op de eigen kennis en kernkwaliteiten, wordt daar sneller in gewaardeerd , op wat men goed kan!
  • Men leert makkelijker van anderen door af te kijken.
  • Keihard samenwerken, samen onvermijdelijke tegenslagen overwinnen, samen in een flow te komen; daarvoor kom je elke dag weer met plezier uit je bed.
  • Mensen zijn verschillend gebakken; samenwerking levert ook botsingen, irritaties, conflicten op.
              Voor- en nadelen van samenwerking tussen organisaties   

  • Betere prestaties onder het motto 1+1=3 waardoor meer waarde voor de klant.
  • Kleinere kwetsbaarheid organisatie (specialismen belegd bij meerdere mensen), investeringen delen.
  • Leren van best practices. 
  • Verschil in culturen, infrastructuur, agenda's kan samenwerking frustreren zodanig dat men wenste er nooit aan te zijn begonnen.   

 

      Aanpak samenwerking tussen mensen

Thema en doel

Resultaat voor afdeling of team

Werkvorm en tijdsinvestering

Regels en procedures: helderheid

Gezamenlijk opgestelde regels en procedures

Workshop van 2 uur waarin evalueren bestaande en opstellen nieuwe regels en procedures

Teambuilding: goeddraaiend team ontwikkelen

Inzicht in de fase waarin het team zich bevindt en inzicht in de gewenste ontwikkeling van het team

Workshop van 3 uur

Besluitvorming: beter besluitvormingsproces plus -uitvoering

Inzicht in het beter effectueren van besluitvorming

Workshop van 3 uur waarin genomen belangrijke besluiten worden geevalueerd en beoordeeld op de uitvoering mbv besluitvormingsmodel Makin

Motivatie: focus op versterking van je sterke punten

Verhoogde motivatie medewerkers door te focussen op sterke punten

Workshop van 3 uur met gebruikmaking vragenlijst Marcus Buckingham

 
    

 

          Aanpak samenwerking organisaties

Thema en doel

Resultaat voor afdeling of team

Werkvorm en tijdsinvestering

Oriëntatie op samenwerking/

Inzicht in  waarmee je rekening moet houden    

             

Waarom? wat is het doel van samenwerking, whats in it for me?        

Opstellen van de visie    

            

Je weet wat je wilt maar hoe pak je het aan

Het opstellen van de strategie en een plan voor implementatie van de visie     

            

Leiderschap en houding en gedrag van alle partijen om tot samenwerking te komen       

Inzicht in wat nodig is, wat versterkt moet worden en hoe             

            

 

 

 

Reeds uitgevoerde opdrachten bij klanten op het gebied van samenwerking:

Divers

Workshops van een (halve) dag bij de gemeenten Zaanstad, Arnhem, Utrecht, Delft over de gemeentelijke dienstverlening


King

Twee workshops begeleid. De eerste met ca 20 medewerkers van King zelf over de visie op dienstverlening, de rol van het lijnmanagement en de interne samenwerking daarin. De tweede met externen; vertegenwoordigers van gemeenten, VDP, NVVB, VNG etc. 

Resultaten: vergroot en verbreed bewustzijn binnen King van het belang van de eigen rol bij de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en hoe men daar intern voor moet samenwerken en met de externe partners.


Gemeente Waalre

In opdracht van het gemeentelijke managementteam hebben Peter Ruijters (NCOD) en ik samen met College van B&W, MT en medewerkers een nieuwe visie voor de dienstverlening ontwikkeld die ook is vertaald in een concreet actieplan. In drie workshops zijn de uitgangspunten, verbeterpunten, doelen en strategie, inclusief de e-strategie (zowel Peter als ik zijn e-adviseurs) geformuleerd. Resultaten: grotere betrokkenheid van college en management bij de verbetering van de dienstverlening en van de samenwerking in het algemeen. Een concreet actieplan voor de komende jaren.


Gemeente De Ronde Venen

In opdracht

 van het management heb ik ondersteund bij het inrichten van het projectenportfolio van de e-projecten. Dit heeft de basis gevormd voor de besluitvorming in het college van B&W. Daarnaast heb ik coach

ingsgesprekken gevoerd met de i-controller (zie ook pagina coaching).

 


Gemeente Zutphen

In opdracht van het management heb ik een evaluatie van het programma (e)dienstverlening uitgevoerd middels interviews en in 2 A4tjes opgetekend.  Dit bood de basis voor een workshop met collegeleden, management en programmamanagement. 

Resultaat: een duidelijke visie met prioriteit voor de bedrijfsvoering, minder leuk voor de dienstverleningsadepten, maar wel duidelijk. Veel eyopeners. Verbeterde samenwerking tussen gemeente en GovUnited.