De werkgroep Antwoord© heeft in 2007 onder mijn leiding deze uitgave gepresenteerd waarin modelmatig en concreet beschreven is hoe gemeenten hun dienstverlening stapsgewijs verbeteren.
 
Bijna alle nederlandse gemeenten hebben op basis van dit gedachtegoed de verbetering van de dienstverlening binnen hun gemeente opgepakt. Sindsdien is hard gewerkt aan de vormgeving van klantcontactcentra, digitale dienstverlening, kwaliteitshandvesten, etc. Nog steeds is Antwoord© het richtinggevend dienstverleningsconcept dat ook onderdeel is van het I-NUP.
 
 
 
Er is nog steeds veel te doen en bovendien zorgen de decentralisaties van rijkstaken naar gemeenten voor grote uitdagingen om de dienstverlening aan kwetsbare ouderen en jongeren dichtbij, gemakkelijk en goedkoop te houden.
Gemeenten zien nu ook de voordelen van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening.

 Het Kenniscentrum Dienstverlening van King borgt en ontwikkelt de kennis van Antwoord©

 

 
De VDP werkt op dit moment samen met tal van andere partijen aan een nieuwe dienstverleningsvisie 2020