Voorbeelden van cultuurtrajecten die Alex heeft getrokken   
  • "Opleidings- en trainingsprogramma voor 120 pp incl. cultuur".
  • "Cultuurprogramma ivm Het Nieuwe Werken voor brede management" van controle naar vertrouwen.
  • "Naar een klantgerichte publieksbalie" denken en doen vanuit het belang van de klant.
  • "We zijn allen dienstverlener"; een klantgerichte organisatie maakt iedereen tot dienstverlener.
  • "Van reactieve DIV’er naar proactieve DIV-adviseur"; door digitalisering ander competenties nodig.
  • "Strategische personeelsplanning"; hernieuwde visie op het werk, kennis, competenties en cultuur.
  • "Van blauw naar oranje" (geïnspireerd op spiral dynamics); minder regels en procedures, meer resultaat!
  • "Neem meer risico, met steun van je manager, directeur"; fouten maken mag!
  • "Samenwerkingsprogramma's"; binnen managementteams, project- en programmateams.