Op zes thema's onderscheidt de all rounder Alex zich met name:
1) Publieke dienstverlening
2) Zorg, decentralisaties
3) Bedrijfsvoering: facilty, archief/DIV, Het Nieuwe Werken
4) Strategie: visie, missie en de strategie daarvoor
5) Cultuurverandering
6) Samenwerking tussen mensen en organisaties