Persoonlijke drive: een positief verschil maken voor een andere en betere overheid
  • De overheid is als een rollercoaster in zwaar weer. Dit vraagt om leiderschap van een ieder.
  • Zware bezuinigingen en steeds grotere verwachtingen dwingen overheden tot vergaande koersaanpassingen
  • Tegelijkertijd wordt méér-met-minder verwacht!
  • Je kunt het als bestuurder of topambtenaar als bedreigingen zien en dat valt niemand kwalijk te nemen, want het valt niet mee.
  • De positieve kant van zo'n houding is dat je beseft dat het ernst is, dat er een sence of urgency bestaat. Belangrijk is dat het leidt tot gedrag en houding van de leiders om de noodzakelijke échte veranderingen te organiseren, échte keuzes te maken, daarin voorop te gaan.