Opleidingen

 • WO Rechten (MR).
 • HBO Personeelswerk.
 • NLP foundation.
 • Coaching: tweejarige opleiding tot coach bij Intercoach. 
 • Project- programmamanagement (prince 2 practicioner gecertificeerd, Intermediair programmamanagement, MSP).
 • Leiderschap.

 

         Werkervaring 

 • PLV directeur ICT, archief en documentatie ministerie van Buitenlandse Zaken (2012/2013).
 • Vaste gespreksleider/inhoudsdeskundige INVK (2013).
 • Directeur publieksdienstverlening, bedrijfsvoering, wijkmanagement, openbare orde en tevens eerste plaatsvervangend gemeentesecretaris.
 • Directeur commercieel adviesbureau milieu en energie (50 fte).
 • Directeur facilitaire dienst rechterlijke organisatie (landelijke tweedelijns beheerder ict voor rechtbanken en parketten) 250 fte.
 • Hoofd milieu, technologische innovatie, veiligheid en kwaliteit Railinfra beheer NS.
 • Hoofd juridische zaken Rijkswaterstaat Zeeland (incl vergunningen en handhaving).
 • Beleidsmedewerker Rijkswaterstaat Hoofddirectie (1988/1991).

 

         Specifieke kennisgebieden

 • Publieksdienstverlening/klantcontactcentre/callcentre.
 • Facility (HRM, Communicatie, etc.).
 • ICT vanuit de business (strategisch en tactisch).
 • Milieuvergunningen en toezicht/handhaving.
 • Missie, visie, strategie .
 • Organisatieverandering, fusies en cultuurverandering.
 • Leiderschap bij organisatieverandering.
 • Samenwerking.

 

         Competenties

 •          Stevig, leider, analytisch, resultaatgericht, flexibel, vernieuwend, inspirator.