Op de Kennisbank van deze website kunt u deze rapportage downloaden.
Het vraagstuk waar bestuurders vaak mee zitten is hoe het vraagstuk van samenwerking aan te pakken; waarin en waarom zouden we willen gaan samenwerken, met wie, hoe pakken we dat aan, hoe nemen we de gemeenteraad mee en hoe komen we tot besluitvorming. Het vraagstuk waar overheidsmanagers bij veranderingsprocessen vaak mee zitten, is het goed implementeren van grote veranderingsbesluiten. Deze besluiten zijn pas na moeizame onderhandelingsprocessen bereikt en lopen dan soms weer vast bij het implementeren. Dat kan te maken hebben met Het ontbreken van financiële en personele ondersteuning om de vernieuwingen te realiseren, of het ontbreken van inzicht in de noodzaak tot vernieuwing bij betrokkenen. Kortom, er is weinig tot geen draagvlak. Het ontbreken van een goed implementatieplan. Wat gaat er nu preciesgebeuren?Het ontbreken van de juiste regie voor implementatie.
 
In het vinden van de juiste weg is het leren van anderen goed en soms zul je je eigen weg moeten vinden
 
Alex Lambregts kan u mede met behulp van deze handleiding helpen bij elk van de drie fasen zoals geduid in het Hoofdschema en dus bij de daadwerkelijke realisatie van de samenwerking op diverse terreinen zoals dienstverlening, decentralisaties, ict, belastingen, etc. dus bij het vinden van uw weg.