Resultaten als Interim/Verandermanager
- Reorganisatie van de wereldwijd decentraal georganiseerde archiefdienst naar één centrale dienst in Den Haag.
- Bouw van een nieuwe centrale digitaal werkende archiefdienst van 120 personen.
- Besluitvorming t/m hoogste besluitvormende orgaan (SG-DG Beraad), OR en Georganiseerd Overleg is probleemloos verlopen.

- Sanering personele bestand van 200 tot 120.

- Opleidingsprogramma voor 120 medewerkers.    

- Cultuurveranderingstraject "van reactieve archiefmedewerker naar proactieve archiefadviseur".                 
 
Resultaten als directeur dienstverlening, bedrijfsvoering, openbare orde en veiligheid en wijkmanagement in Zoetermeer
1) In 2010 een gedeeld eerste plaats in de benchmark klantvriendelijke balie in NL
2) In 2011; tweede plaats in de benchmark digitale dienstverlening in NL en in 2012 de eerste plaats!! Bekijk de video (juni 2011) met Zoetermeerse ambtenaren aan het woord over digitalisering, klik hier voor de video
3) Één organisatiebrede klantgerichte cultuur
4) Bestuurlijke prioriteit voor excellente dienstverlening
5) Continu een toppositie in NL op het gebied van de ict, stabiel, alles gevirtualiseerd met vergaande digitalisering in business en bedrijfsvoering
6) Stevige en integrale aanpak Veiligheid
7) Interactief wijkmanagement dat dicht bij de burger staat
    
Een voorbeeld van een resultaat in fusiemanagement
Verantwoordelijk voor fusie tussen regionale eerstelijns- en landelijke tweedelijns beheerorganisaties binnen Justitie tot de nieuwe ict-beheerorganisatie van de RechterlijkeOrganisatie(rechtbanken en parketten OM).