Uw gemeentesecretaris, directeur of afdelingshoofd valt uit door zwangerschapsverlof, ziekte, etc. Interne werving lukt niet dus u gaat extern werven en u heeft behoefte aan een ervaren interimmanager die zich snel inwerkt u zorgen uit handen neemt door rust te brengen waar nodig maar ook de gewenste verbeteringen en resultaten snel en effectief realiseert.

Als interimmanager heb ik in 2002 gedurende één jaar een adviesbureau voor milieu en energie (50 fte) crisismanagement bedreven en van een faillissement gered.
Ik heb 12 jaar ervaring als directeur binnen grote overheidsorganisaties op het gebied van ICT, organisatie advies, dienstverlening aan burgers en bedrijven. Openbare orde en veiligheid, wijkmanagement, belastingen en facilitymanagent. Ik mag dus stellen dat ik de overheid en met name de gemeentelijke organisatie, dienstverlening en cultuur goed ken. Daarbinnen heb ik succesvol grote veranderingen gerealiseerd zoals een fusie van een landelijk en regionaal opererende eenheden en heb ik de prestaties en efficiency aanzienlijk en duurzaam verbeterd.

Uw wens staat voor mij voorop. Ik ben analytisch, kritisch, empatisch, communicatief en betrouwbaar.

Werkwijze
Bij de start bespreken we in de intake een aantal zaken die we ook schriftelijk bevestigen; de opdracht, uw doelen, tijdsduur, randvoorwaarden en wederzijdse verwachtingen.Na een paar weken maak ik het plan van aanpak dat u goedgekeurt. Maandelijks rapporteer ik hierover schriftelijk en mondeling aan u, zodat u in staat bent te sturen

Schaduwmanagement
In elke opdracht spar ik met een senior schaduwmanager uit mijn eigen netwerk.